Persoonlijk Empowerment

Persoonlijke ontwikkeling

Jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. De VVAO draagt graag haar steentje bij om jouw positie als vrouw te versterken. We organiseren hier verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor. Ook schrijven en publiceren we artikelen over persoonlijke empowerment in ons online magazine Maak! Kennis.

Landelijke activiteiten op het gebied van persoonlijke empowerment

VVAO Next, de jongerenafdeling van de VVAO

Vrouwen kunnen beter! De man/vrouw-balans in het arbeidsleven is nog ver te zoeken. Of het nu om salaris gaat, of om vrouwen in het middensegment, of de top. Vrouwen tussen 30-50 jaar krijgen vaak meer oog voor deze scheve situatie omdat ze zelf niet verder komen of andere vrouwen om zich heen zien vastlopen. VVAO NEXT, de jongerenafdeling van de VVAO, wil die vrouwen ondersteunen en zo zorgen dat meer vrouwen een goede positie gaan bekleden in de maatschappij.

Hoe gaan we dit doen? De kern van de VVAO is dat vrouwen elkaar verder helpen door middel van educatie. Kennis maakt immers bewust, weerbaar en vaardig. Een concreet middel is de loopbaangroep. In een groep van maximaal tien vrouwen worden onder begeleiding van een coach verscheidene loopbaanthema’s behandeld waarbij het accent ligt op zaken waar juist vrouwen tegenaan lopen.

Wil je meer informatie over VVAO-next? Neem dan contact op met Klaartje Groot, via kantoor@vvao.nl.

Landelijke ZZP-groep

Sinds 2012 heeft de VVAO voor de ondernemers binnen de VVAO de ZZP-groep opgericht. Doel van de groep is onderlinge deskundigheidsbevordering en netwerken. Binnen de ZZP-groep komen verschillende thema’s aan bod, bijvoorbeeld acquisitie, marketing, social media en intervisie.

De ZZP-groep stimuleert dat ondernemers samenwerken, samen ideeën ontwikkelen rond diensten of producten en samen opdrachten uitvoeren.

Ben je VVAO-lid en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als eenmanszaak? Dan ben je van harte uitgenodigd om je aan te sluiten. Aanmelden kan bij Brenda Reyerse via B.Reyerse@pezotrainingadvies.nl of via de LinkedIn-groep Landelijke ZZP-groep VVAO.

Regionale activiteiten op het gebied van persoonlijke empowerment

Bijna alle regionale VVAO-afdelingen organiseren kringen op het gebied van persoonlijke empowerment. Een greep uit de werkgerelateerde kringen:

Ook organiseren sommige afdelingen kringen met het doel om te sparren en te netwerken:

Andere afdelingen organiseren regelmatig ZZP-lunchbijeenkomsten:

Opinievorming persoonlijke empowerment

De VVAO levert een belangrijke bijdrage aan mening- en beleidsvorming door het schrijven en publiceren van artikelen. Dit doen we in ons online magazine Maak! Kennis. In de artikelen worden thema’s  op het gebied van persoonlijke empowerment uitgebreid behandeld. Een greep uit de artikelen:

Landelijke ZZP-groep

De VVAO heeft veel ondernemende leden, een deel daarvan is ondernemer. Sinds september 2012 vinden ZZP-ers die lid zijn van de VVAO elkaar in de Landelijke ZZP-groep VVAO. Doel van de groep is onderlinge deskundigheidsbevordering en netwerken.

De ondernemersthema’s waarvoor binnen de groep specifieke interesse is, zoals acquisitie, marketing, social media, intervisie.

De ZZP groep stimuleert dat VVAO ondernemers

  • samenwerken;
  • samen ideeën ontwikkelen rond diensten of producten;
  • samen opdrachten uitvoeren.

Hiertoe is o.a. de LinkedIngroep 'Landelijke ZZP groep VVAO' opgezet. Deze groep biedt leden de mogelijkheid elkaars profielen te bekijken en gericht met elkaar te kunnen netwerken.

Ben je VVAO-lid en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als eenmanszaak? Dan ben je van harte uitgenodigd om je aan te sluiten.

Aanmelden bij Brenda Reyerse via B.Reyerse@pezotrainingadvies.nl of via de LinkedIn-groep Landelijke ZZP-groep VVAO.

Intervisiegroep ZZP regio Zuid-West

De intervisiegroep is opgericht in 2012 en is voor VVAO-leden die ZZP'er zijn. Het doel is intervisie en het uitwisselen van ervaringen als ondernemer. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Coördinator is Joke Tacoma.

We komen iedere vierde donderdag van de oneven maand van 10-12 uur in Rotterdam bij elkaar. Juli slaan we over, in juni gaan we uit eten.

We doen afwisselend intervisie en een ander onderwerp, zoals: netwerkgesprekken voeren, sociale media, grenzen aangeven, verkoopgesprekken voeren, hoe creëer je en behoud je verwijzers, out of the box denken.

Intervisie
We brengen allemaal een vraag/case in, kiezen als groep welk probleem we nemen en behandelen dat met een model dat gebaseerd is op doorvragen. We bereiken op deze manier veel diepgang en de vraagsteller voelt zich met de vele tips en door de vragen goed geholpen. We leren er allemaal van.

Meer weten van deze groep?
Lees het Jaarverslag 2018 (pdf) en/of neem contact op met Joke Tacoma: info@tacomacoaching.nl. Op de besloten ledensite is meer informatie te vinden.

Reacties deelnemers

Door deze intervisiegroep ben ik een betere ondernemer geworden. Ik weet wat mijn valkuilen zijn en wat ik moet doen in lastige situaties. Verder is het een groep waar ik terecht kan als ik een probleem heb, zo nodig buiten de intervisietijden om. (Joke Tacoma)

Van elke intervisiebijeenkomst kom ik energievol thuis vol goede ideeën en vaak nieuwe plannen voor mijn bedrijf. (Ria Stikkelman)

Als ZZP-er in de erfgoedwereld heb je vaak een wat eenzaam bestaan, weinig momenten om eens te sparren over je aanpak. Binnen de intervisiegroep vind ik precies dat: 2 uur om samen een vraag aan te pakken, te bespreken waar je tegenaan loopt, op een heldere en gestructureerde manier. Je krijgt zienswijzen van vrouwen uit andere branches, wat vaak een verfrissend perspectief biedt. (Marloes van der Sommen)