Maatschappelijk Empowerment

Maatschappelijke uitdagingen

De VVAO hecht een groot belang aan een sterkere maatschappelijke positie van vrouwen, zowel in Nederland als daarbuiten. Samen met onze leden stellen we maatschappelijke thema’s aan de orde en vormen we ons hierover een mening. Door ons standpunt kenbaar te maken door middel van een continue cyclus van weten (opdoen van kennis), willen (verzamelen van initiatieven), kunnen (in beeld brengen van rolmodellen), doen (omzetten naar activiteiten), delen (verbinden naar netwerken) dragen we indirect bij aan een betere positie voor vrouwen.

Welke maatschappelijke thema’s vindt de VVAO belangrijk?

De VVAO streeft naar gelijkwaardigheid door inclusiviteit, langs de levensloopthema’s leren, leven en werken. Om deze veelomvattende visie handen en voeten te geven, werken we binnen de VVAO met jaarthema’s. Het jaarthema voor 2020 is dan ook ‘Vrijheid’ en ‘Bijzondere Vrouwen’ en voor 2021 is dit 'Nieuwe Beelden’ en ‘Stereotypering’.

Internationale activiteiten op het gebied van maatschappelijke empowerment

De VVAO draagt bij aan de volgende internationale doelen:

  • United Nations Comission on the Status of Women (UNWOMEN)
  • Deelname aan Women Entrepeneurship Day (WED)
  • Sponsoring Safe Spaces, Nairobi, Kenia

Ook regionale VVAO kringen houden zich bezig met het thema internationaal. Bijvoorbeeld een netwerkomgeving met internationale vrouwen of een projectgroep die zich actief bezighoudt met vluchtingen:

Landelijke activiteiten op het gebied van maatschappelijke empowerment

In de agenda en onder nieuws vind je relevante bijeenkomsten en activiteiten die de VVAO organiseert met betrekking tot maatschappelijk relevante thema’s.

Regionale activiteiten op het gebied van maatschappelijke empowerment

Bijna alle regionale afdelingen van de VVAO organiseren kringen. Een kring is een groep vrouwen die aandacht besteedt aan een thema, door hierover van gedachten te wisselen of in het kader hiervan een uitstapje te maken of een bijeenkomst te organiseren.

Kringen met maatschappelijke thema’s

Binnen de kringen literatuur, filosofie & maatschappij komen maatschappelijke thema’s van de leden naar eigen invulling aan bod.

Lees- en literatuurkring

Binnen vrijwel alle afdelingen kun je deelnemen aan een lees- en literatuurkring. De leden van de kring bepalen zelf welke boeken ze gaan lezen en bespreken deze binnen de kring.

Filosofiekring

Ben je meer op zoek naar een kring op het gebied van filosofie of levensvragen, dan kun je terecht bij:

Of kijk bij de afdeling in jouw buurt welke kringen er zijn.

Sociale kringen

Wil je graag discussiëren over sociale thema’s? Kijk dan eens bij:

Of kijk bij de afdeling in jouw buurt welke kringen er zijn.

Kunst- en cultuurkringen

Ligt jouw interesse meer op het gebied van kunst- en cultuur en vind je het leuk om dit met andere vrouwen te delen of deel te nemen aan activiteiten, dan kun je onder andere terecht bij:

Of kijk bij de afdeling in jouw buurt welke kringen er zijn.

Opinievorming maatschappelijk empowerment

De VVAO levert een belangrijke bijdrage aan mening- en beleidsvorming door het schrijven en publiceren van artikelen. Dit doen we in ons online magazine Maak! Kennis. In de artikelen worden maatschappelijk relevante thema’s uitgebreid behandeld. Een greep uit de artikelen:

Ook internationale thema’s krijgen aandacht in Maak! Kennis:

Fondsen

De stichting dr. Marie Anne Tellegen (ofwel MATellegen) is de ANBI-Stichting van de VVAO. 

De stichting wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen in binnen- en buitenland. Ook ijvert de stichting voor het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Zie voor meer informatie, het doen van donaties en aanvragen: www.matellegen.nl.

Andere fondsen waarmee de VVAO contacten onderhoudt zijn:

Geïnteresseerden worden voor de voorwaarden en verdere informatie verwezen naar de informatie van de stichtingen zelf.

Voor het verlenen van studiebeurzen/fondsen zijn de stichtingen afhankelijk van donaties en erfenissen.

VVAO NEXT, de jongerenafdeling van de VVAO

Vrouwen kunnen beter! De man/vrouw-balans in het arbeidsleven is nog ver te zoeken. Of het nu om salaris gaat, of om vrouwen in het middensegment, of de top. Vrouwen tussen 30-50 jaar krijgen vaak meer oog voor deze scheve situatie omdat ze zelf niet verder komen of andere vrouwen om zich heen zien vastlopen. VVAO NEXT, de jongerenafdeling van de VVAO, wil die vrouwen ondersteunen en zo zorgen dat meer vrouwen een goede positie gaan bekleden in de maatschappij.


Hoe gaan we dit doen? De kern van de VVAO is dat vrouwen elkaar verder helpen door middel van educatie. Kennis maakt immers bewust, weerbaar en vaardig. Een concreet middel is de loopbaangroep. In een groep van maximaal tien vrouwen worden onder begeleiding van een coach verscheidene loopbaanthema’s behandeld waarbij het accent ligt op zaken waar juist vrouwen tegenaan lopen. Diverse afdelingen zijn al aan de slag met de cirkel Jongeren, ofwel VVAO-NEXT of aan de slag met vergelijkbare initiatieven. Aanvullingen, initiatieven en (literatuur-)tips zijn dan ook altijd welkom! Zo kan VVAO-NEXT een platform worden voor uitwisseling van ideeën. Laten we elkaar inspireren!

Klaartje Groot – VVAO-NEXT