Fondsen

De VVAO vindt het belangrijk initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het persoonlijk en maatschappelijk empowerment van vrouwen. Dit doen we door bijdragen te leveren aan verschillende fondsen:

Fonds MATellegen

De stichting dr. Marie Anne Tellegen (ofwel MATellegen) is de ANBI-Stichting van de VVAO. 

De stichting wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen in binnen- en buitenland. Ook ijvert de stichting voor het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Zie voor meer informatie, het doen van donaties en aanvragen: www.matellegen.nl.

Andere fondsen

Andere fondsen waarmee de VVAO contacten onderhoudt zijn:

Geïnteresseerden worden voor de voorwaarden en verdere informatie verwezen naar de informatie van de stichtingen zelf.

Voor het verlenen van studiebeurzen/fondsen zijn de stichtingen afhankelijk van donaties en erfenissen.