Missie

De VVAO is al ruim 100 jaar hét netwerk voor hoog opgeleide, ambitieuze en sociaal betrokken vrouwen. Samen zetten wij ons in voor de positieontwikkeling van vrouwen en werken we aan hun empowerment. Binnen de VVAO vinden gelijkgestemde vrouwen een netwerk om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en vriendschappen in alle leeftijdscategorieën op te bouwen.

Visie

De VVAO zet zich in voor de positieontwikkeling van vrouwen en werkt aan hun empowerment. We doen dit onder andere door het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijk activiteiten, het ontwikkelen en delen van kennis en het organiseren van regionale, landelijke en internationale activiteiten. De VVAO levert ook een belangrijke bijdrage aan meningsvorming en beleidsvorming door het schrijven en publiceren van artikelen.

Doel

Het kerndoel van onze vereniging is empowerment en economische positieverbetering van vrouwen. Inclusiviteit is een belangrijke stap in het realiseren van gelijkwaardigheid en (economische) zelfstandigheid van vrouwen in Nederland. De VVAO is een inspirerend zakelijk en persoonlijk netwerk voor hoger opgeleide, ambitieuze en sociaal betrokken vrouwen, waarbij aandacht en ruimte is voor zowel persoonlijke ontwikkeling als maatschappelijke empowerment.

Bestuursleden

Astrid van Heumen

Voorzitter en bestuurslid Internationale Zaken
voorzitter@vvao.nl

Marlies Veldhuijzen

Vicevoorzitter
vicevoorzitter@vvao.nl

Henriëtte van Norel

Secretaris en bestuurslid Marketing en Communicatie
secretaris@vvao.nl

 

Klaartje Groot

Bestuurslid Jongeren
jongeren@vvao.nl

Marjanne Bouwsma

Penningmeester
penningmeester@vvao.nl

Jaarverslagen VVAO

Er is 2017 enorm veel aandacht geweest voor verjongen, veranderen, zichtbaar en maatschappelijk relevant zijn. Er zijn veel mooie bijeenkomsten georganiseerd binnen de afdelingen en rondom cirkels Maatschappelijk, Jongeren en Internationaal. Zie voor meer informatie het Jaarverslag 2017 en Vooruitblik 2018.

In 2018 vierde de VVAO haar 100-jarig bestaan met een uitgebreid lustrumprogramma 'Heads & Heels'. Niet alleen tijdens het lustrum maar ook tijdens verschillende bijeenkomsten en activiteiten stond empowerement, inspiratie en ontmoeten in 2018 centraal. Zie voor meer informatie het Jaarverslag 2018 en Vooruitblik 2019.

Ook in 2019 is veel aandacht besteed aan de toekomst van de VVAO. Een nieuwe visie, gepresenteerd in de ALV van juni 2020. Eensgezind is gewerkt aan de positionering van de VVAO. Zie voor meer informatie het Jaarverslag 2019.