7 minuten lezen

 

Het Amsterdam Museum was de toepasselijke locatie voor het eerste VVAO - Women Economic Forum op 13 november 2018. In het museum is momenteel de tentoonstelling: ‘1001 Vrouwen In de 20e eeuw,’ naar het gelijknamige boek van historica Els Kloek. Conservator Mara Imoen lichtte deze tentoonstelling toe, nadat Astrid van Heumen namens de VVAO iedereen had welkom geheten. Tijdens de bijeenkomst braken diverse sprekers een lans voor economische zelfstandigheid van vrouwen en gelijke betaling voor vrouwen en mannen. Daarbij schetsten zij -vanuit hun eigen perspectief- welke kansen er voor vrouwen liggen en hoe zij die kansen kunnen benutten.

 

De VVAO organiseerde voor het eerst in Nederland het Women Economic Forum. Van Heumen, lid van het hoofdbestuur van de VVAO, sprak de intentie uit hier een jaarlijks VVAO evenement van te maken. In Frankrijk bestaat een dergelijk evenement al jaren, maar de toegangsprijzen zijn daar duizenden euro’s, terwijl het in Amsterdam dit jaar gratis is vanwege de honderdste verjaardag van de VVAO, zo vertelde Van Heumen in haar welkomswoord.

 

Van Heumen VVAO Women's Economic Forum 2018 

Astrid van Heumen opent het eerste VVAO-Women Economic Forum

 

In haar toelichting op de tentoonstelling, benadrukte Imoen het historische belang van de vrouwen in deze tentoonstelling en in het boek waarop de tentoonstelling gebaseerd is. Bijzondere vrouwen uit de 20e eeuw zoals de eerste elfstedentochtrijdster, de eerste vrouw met een vliegbrevet, maar ook wetenschappers, kunstenaars en openbaar bestuurders.  En naast beroemde, ook beruchte vrouwen.

 

Internationaal Ondernemen en Ondernemen met Internationale Roots

Josette Dijkhuizen is hoogleraar aan de Maastricht School of Management, ondernemer, VN vrouwenvertegenwoordiger, oprichter van bedrijven als Krachtbedrijf, Selling Strength en De Zakencoach. Ze heeft als motto: 'Alleen als ik slaap, droom ik niet'.

Dijkhuizen is een succesvolle, doelgerichte vrouw die besloot te promoveren, omdat een doctorstitel veel deuren zou openen overal ter wereld; precies het door haar gewenste doel. De grootste drive in haar leven is: onafhankelijk zijn.

 

Alleen als ik slaap, droom ik niet

 

In vluchtelingenkampen zag ze vrouwen die in een zeer vrouwonvriendelijke omgeving probeerden iets te ondernemen. Zij richtte Krachtbedrijf op om vluchtelingenvrouwen te helpen economisch zelfstandig te worden, door middel van empowerment methodieken en door de vrouwen in het gehele proces tot een eigen onderneming te begeleiden. Bijvoorbeeld Victoria Mamedova, die Rusland ontvluchtte nadat haar vader vermoord was. Met hulp van Krachtbedrijf heeft zij nu een wijnbedrijf opgebouwd en is economisch zelfstandig.

 

 

Female Women Leaders

Dennis Heijn, voormalig manager bij Heineken en auteur van ‘Je kunt bomen alleen vermijden als je vaart hebt’  en ‘The Fearless Monkey‘ vertelt dat hij zich in deze zaal met alleen vrouwen, waarschijnlijk net zo voelt als al die vrouwen die zich in een gezelschap van alleen mannen bewegen in hun werksituatie. Mannen zijn niet hetzelfde als vrouwen, stelt hij. Als een nieuweling op een sportclub er niets van bakt zeggen jongens: 'Uit! Wegwezen!' Jongens vinden regels belangrijk. Meisjes zeggen in zo’n situatie: 'Laat het hem nog eens proberen.' Meisjes vinden de relatie belangrijk, aldus Heijn.

 

Don’t agonize, organize!

 

Als je als enige vrouw tussen mannen werkt, moet je jezelf blijven, maar je ook aanpassen, aldus Heijn. Als je je als ‘nice girl’ gedraagt, krijg je, bijvoorbeeld in salarisonderhandelingen, niets. Vecht je hier echter voor, een eigenschap die in mannen zeer gewaardeerd wordt, dan ben je een bitch en krijg je ook niets. Zie dit als een gegeven, maar laat je er niet door verlammen. Zijn tip: Kijk naar wat je wel kunt beïnvloeden en werk daar hard aan. Heijn beveelt dan ook het motto aan van Nancy Pelosi: 'Don’t agonize, organize!'

Kun je alles bereiken wat je wilt? Er zijn sprekers die dat stellen. Heijn vindt dat gemeen om te zeggen, want sommigen werken hard, met passie en doorzettingsvermogen, maar slagen toch niet. Is dat dan echt hun eigen schuld? Niet alle factoren zijn immers door jezelf te beïnvloeden. Maar niet slagen moet je niet verlammen, probeer dan iets anders. Natuurlijk ben je bang als je iets doet, dat je nog nooit gedaan hebt. 'A leader is always aware of the fact that she may be wrong, but that should not stop her from taking action' volgens Heijn.

Andere tips van Heijn:

  1. Ga als vrouw tussen mannen bewust om met je gedrag, kleding etc. Probeer zo je eigen situatie zo goed mogelijk te maken. Vraag je af wanneer aanpassen zover gaat dat je niet meer authentiek bent én wanneer authenticiteit overgaat in horkerigheid. Speel met wat je wél kunt doen en kijk of het ongemakkelijk voelen langzaamaan minder wordt.
  2. Welke skills moet je nog leren?
  3. Weet wat je kracht is.
  4. Je hebt het nooit te druk om vriendelijk te zijn.

En als het niet lukt: Don’t agonize, organize!

 

The Internet of Things and the Change in Female Career

Ir. Talita Heijmerink MBA, studeerde aan de Technische Universiteit in Delft. Ze is een ‘serial entrepeneur’, een ondernemer die constant met nieuwe ideeën komt en hier bedrijven mee creëert. Zij houdt zich bezig met Internet of Things (IOT), blockchain, business processen, advies o.a. in de industrie (olie en gas). Volgens Heijmerink heeft IOT de toekomst, en is ook nu al een feit.

Simpel gezegd is IOT: apparaatjes die iets meten en daarna via internet deze metingen doorgeven, waarna zonder menselijke tussenkomst iets ondernomen wordt. Bijvoorbeeld een sensor is geplaatst op een wijnstok en meet vocht en voedingstoestand van de plant. Geeft de meting een waarde aan buiten het gewenste niveau, dan wordt automatisch water of voeding aan de planten gegeven.

Het gebruik van blockchain, een IOTtoepassing om beveiligd financiële transacties te doen, levert de voorwaarden voor een zgn. ‘Smart Contract’. Direct als een levering heeft plaats gevonden (en is gemonitord, zoals nu ook bij pakketpost gebeurt), vindt automatisch de betaling plaats en wordt de factuur gestuurd, dus zonder tussenkomst van mensen.

Kunnen we dit al toepassen? Ja, dat gebeurt al bij trailers die over de wereld reizen. Het gebeurt bijvoorbeeld ook via sensoren in veestallen, die zelf gegevens over de vocht en voeding verzamelen en bij overschrijding van bepaalde waarden water of voeding aanvullen of de stalvloer schoonspoelen, zonder dat de mens eraan te pas komt.

Je kunt thuis aan IOT werken en man of vrouw zijn speelt geen enkele rol. Dus hier liggen kansen voor vrouwen, aldus Heijmerink.

Zij ziet ook risico’s aan IOT:

  • 70% van de apparatuur is hackbaar.
  • Data zijn beschikbaar maar niet altijd goed beveiligd (bedrijven krijgen data van personen, vaak doordat personen zelf hun gegevens te gemakkelijk of onbewust geven. Dus een tip: zet van alle app’s op je telefoon of tablet de cookies uit).

Heijmerink daagt de zaal uit met een afsluitende vraag: “Welke businessmogelijkheden zien jullie zelf op dit terrein?”

 

Just do it

Henriëtte van Norel is eigenaar/directeur van Van Norel Managment Consultancy. Van Norel gelooft dat je alles wat je heel graag wilt bereiken, ook kunt bereiken. Haar eigen levensverhaal is daar een voorbeeld van. Zo wilde ze bijvoorbeeld recent een toezichthouderschap, iets dat ze nu ook bereikt heeft. Ze noemt dit ‘het maakbare ik’. Haar enthousiasme en het geloof dat je alles kunt bereiken in je carrière, spat van haar presentatie af.

Wat heb je volgens Van Norel nodig om je doelen te bereiken? Allereerst de ‘ik-componenten’: overtuigingskracht, gedrevenheid, lef, enthousiasme, doelgerichtheid, passie, geloof in eigen kunnen, focus, een open mind, doorzettingsvermogen, innerlijke rust.

Daarnaast adviseert zij je eigen koers te varen en positief (te blijven) denken en een mentor te zoeken, die je kan helpen om je doel te bereiken. En LinkedIn kan een krachtig hulpmiddel zijn als je alleen mensen toelaat in de groep, die je kunnen helpen bij het bereiken van je doel; zet alle andere personen in een What’s App groep.

 

Samenvattend

Deze middag werd gesproken over hoe je als vrouw richting volledige economische zelfstandigheid kunt gaan en wat je praktisch gezien doen kunt om deze weg tot een succes te maken. Alle sprekers vinden minimaal dat je heel veel kunt bereiken, sommige vinden dat je alles kunt bereiken als je het maar echt wilt. Een punt om nog eens te overdenken. Na dit geslaagde compacte forum rijst de vraag: Wat mogen we volgend jaar verwachten?