4 minuten lezen

 

Werkstress is beroepsziekte nummer 1 aldus het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het kost werkgevers zo'n 2,5 miljard euro aan ziekteverzuim. En werknemers hun gezondheid en geluk. Hoe kun je stress verminderen in een tijd waarin we bijna constant 'aan' lijken te staan? De sectie Arbeid en Organisatie van het NIP ontwikkelde een Toolbox 'Werk en psychische klachten' voor werknemers en werkgevers. Een Toolbox met tips om vooral slimmer te werken.

 

Week van de Werkstress

Van 12 tot en met 15 november 2018 vindt voor de vijfde keer de 'Week van de Werkstress' plaats. Thema is 'Preventie en werkplezier'. Volgens het NPI is stress en hard werken voor bevlogen medewerkers geen probleem. Zij gaan beter met hun werkstress om, houden van hun werk en presteren bovengemiddeld. Door permanente stress lopen we wel de kans steeds verder verwijderd te raken van onze innerlijke verlangens, drijfveren en talenten. En dus is het zaak om werkstress in de hand te houden. 

Even wat cijfers op een rijtje over de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers:

  • 47,5% mist of verwaarloost weleens familie- of gezinsactiviteiten door het werk
  • 45% geeft aan weinig regelmogelijkheden en ruimte voor zelfstandig beslissen te hebben
  • 39% heeft te maken met hoge taakeisen
  • 23,7% komt in aanraking met agressie en geweld door derden op het werk
  • 16% kampt met burn-out klachten
  • 16% ervaart weinig sociale steun van de leidinggevende
  • 4% ervaart weinig sociale steun van collega’s
  • 11% kan niet gemakkelijk aan de psychische eisen van het werk voldoen

(Bron: TNO factsheet NEA enquête. Cijfers: 2016;  online monitor arbeid.

 

Toolbox

De sectie Arbeid en Organisatie van het NPI ontwikkelde samen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten LVVP de Toolbox Werk en psychische klachten. Deze Toolbox biedt tools voor werknemers en werkgevers, geeft inzicht in ontwikkelingen & trends, biedt meetinstrumenten, richtlijnen en achtergrondinformatie over (preventie van) werkstress. Een voorbeeld is de online checklist voor werknemers 'Herken de Druppel. Check je werkstress', ontwikkeld in het kader van een campagne van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

(Bron: persbericht NPI; Toolbox Werk en psychische klachten)

 

Lees verder in MAAK! KENNIS over geluk op de werkvloer

Klavertje 4 Geluk op het werk

Gelukkige werknemers maken minder fouten en presteren beter.

Maak eerst je werknemer gelukkig, de klant volgt vanzelf.