Project Sparren en Netwerken

Contactpersoon: Susanne Boot

Investeren in elkaar ter stimulering van onze professionele ontwikkeling

VVAO Nijmegen, VVAO Arnhem en Vrouwen Netwerk Arnhem-Nijmegen vormen samen een enorme groep van deskundige vrouwen op zeer uiteenlopende gebieden. De wens tot het delen van die deskundigheid en het besef dat dat de leden van de drie verenigingen kan versterken in hun professionele ontwikkeling vormt de basis van het gezamenlijke Project Sparren en Netwerken. 

 

Vanuit dit Project organiseert elk netwerk één keer per jaar een gezamenlijke avond waar de leden van de drie verenigingen elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten, contacten kunnen leggen en ervaringen kunnen uitwisselen. 

 

Daarnaast zijn er binnen de drie netwerken een aantal vrouwen die hebben aangegeven als incidentele sparring partner met je te willen meedenken in specifieke vragen m.b.t. je professionele ontwikkeling. Zo kun je:

· Een nieuw idee even samen met iemand tegen het licht houden….

· Onzekerheden ventileren buiten de organisatie om, dus zonder represailles …..

· Overleggen over de aanpak van die ene medewerker, dat specifieke probleem …..

· Samen mogelijke consequenties van een voorgenomen stap op een rijtje zetten ...

· Met iemand sparren over een gewenste loopbaanstap en/of overstap naar een andere branche…. 

· Of ….verzin het maar …

 

Ieder lid van het Vrouwen Netwerk Arnhem-Nijmegen (VNAN) en van de VVAO Arnhem of VVAO Nijmegen kan hiervan gebruik maken. 

Leden kunnen op de eigen website na inloggen zien welke sparring partners zij kunnen benaderen.