Internationale Kring

Contactpersoon: Liz Early

Deze kring organiseert activiteiten en informeert over internationale VVAO-aangelegenheden.

In de internationale kring staat vrouwenempowerment centraal. De kring is open.
De kring helpt jaarlijks de Internationale vrouwendag organiseren en tweejaarlijks het Women Economic Forum.
De kring lobbyt samen met de NVR, de VN en dergelijke.
De kring is betrokken bij het initiatief “Safe Spaces”, bestaande uit een aantal educatieve programma’s voor meisjes en vrouwen in Nairobi.

Heb je interesse op dit gebied, vragen of ideeën?  Neem contact op met de kringleider!