Filosofiekring

 

 

Interesse in filosofie, dat is wat de 10 deelnemers aan deze kring samenbrengt. We bespreken het boek De kunst van het ouder worden, de grote filosofen over ouderdom, samengesteld door Jan Baars & Joep Dohmen. Hierin worden teksten van filosofen vanuit de oudheid tot teksten van hedendaagse filosofen m.b.t. hun visie op ouderdom gegeven. Van soms heel energiek en optimistisch tot soms ook somber en vermoeid, maar altijd heel wijs. Wij lezen samen de teksten en vormen teksten en vormen ons daarbij een beeld van de betreffende filosoof, beurtelings ingeleid door een van de leden.
Op donderdagmiddag komen we bij elkaar om een hoofdstuk te bespreken, 7 à 8 keer per jaar. Na iedere bijeenkomst wordt er bepaald wie de volgende keer gastvrouw is en wie het hoofdstuk zal inleiden. Jaarlijks hebben we een extra activiteit buiten de deur met een filosofische tint. Dit jaar bezochten we een lezing van Joke Hermsen en Wilma de Rek over het begrip tijd, en hoe daarmee om te gaan.
Voor meer informatie over de filosofiekring log in met je gebruikersnaam en wachtwoord of stuur een e-mail naar noord-holland-noord@vvao.nl of bel 072 5894910. Vraag daar naar coördinator van deze kring, zij zal je verder vertellen wat het programma is en waar de bijeenkomsten plaatsvinden.