Generatie Y

Contactpersoon: Sanderien Bos: sanbos2o@hotmail.com en Anita Wierda: anita.wierda@home.nl

Onderwerp
Algemene kring van (jonge) leeftijdsgenoten (35-45 jaar). De kring is gestart in 2017. De naam verwijst naar de Generatie Y, de generatie jongeren die aan het begin van het millennium studeerden. Doel is persoonlijk, professioneel en zakelijk te netwerken en naast het delen en ontwikkelen van kennis elkaar gezellig te treffen bij borrels en andere evenementen.

Toegevoegde waarde
Enthousiaste vrouwen rond dezelfde leeftijd ontmoeten elkaar en zoeken aan de hand van thema’s verdieping op privé- en werkend vlak. Daarnaast zijn ook de gezelligheid en vriendschap van belang. De kringavonden zijn gezellig, maar het zijn ook avonden waar je geïnspireerd vandaan kunt komen en nieuwe contacten hebt gemaakt.

Werkwijze
De invulling van de avonden is gekoppeld aan een thema. Een lid bereidt het onderwerp van de avond voor. Het onderwerp is gekoppeld aan het jaarthema van de VVAO Zwolle. Gezamenlijk discussiëren en filosoferen we dan over de inbreng. Ook spreken we af om gezamenlijk te lopen of musea e.d. te bezoeken.

Aantal leden: 10 leden. Nieuwe leden zijn welkom.

Bijeenkomsten
Een keer per 6 weken bij een van de leden thuis.