Kring Zuid

Contactpersoon: Wilma Habets

Deze kring bestaat uit werkende vrouwen voor wie het drukke leven van werk, thuis en studie veel tijd in beslag neemt. Toch worden de bijeenkomsten van kring Zuid redelijk goed bezocht. Ongeveer een keer in de zes weken wordt bij toerbeurt door een van de leden een activiteit georganiseerd. Afgelopen jaar was er een gevarieerd programma: kookworkshop, Sauna Aken, roeien op de maasplassen, boekbespreking, klankschalen workshop, enz. De kring bestaat op dit moment uit 9 leden en heeft plek voor nieuwe leden.