Gesprekskringen

Contactpersoon: Gesprekskring 1:Alison Morgan/ Gesprekskring 2: Maria Westen

Gesprekskringen  VVAO Hengelo.

Wij verdiepen ons in onderwerpen die ons bezig houden en waarin een relatie aanwezig is tussen de maatschappelijke actualiteit en onze persoonlijke betrokkenheid en interesse.

Door eenmaal per twee maanden samen te komen om kennis, visies en ervaringen uit te wisselen, leren we van elkaar in een gezellige sfeer. Dit gebeurt afwisselend bij een van de kringleden thuis. Wat er besproken wordt is natuurlijk vertrouwelijk. De gastvrouw verzorgt een eenvoudige catering. 

Om de beurt verzorgt een lid van de kring een inleiding. Zij zorgt  er ook voor dat de leden op tijd de informatie krijgt toegestuurd.

Geen bijeenkomsten in juli en augustus.