Cultuur Tilburg

Contactpersoon: Adja Waelput

Wat?

De kring Tilburg komt iedere 6-7 weken bijeen om gezamenlijk een film, theater, muziekvoorstelling of ander cultureel evenement in Tilburg te bezoeken.

Per toerbeurt neemt iemand de organisatie op zich en nodigt de anderen uit.

Frequentie

Iedere 6-7 weken, in de avond, op dinsdag of donderdag

Volgende bijeenkomsten
Interesse?

Heb je zin om je aan te sluiten? De kring staat open voor nieuwe leden, uit de hele afdeling.

Meld je bij Adja Waelput (adjawaelput@me.com)