Internationale kring

Aantal leden: 9

Ontstaan van de kring: 2014

Inhoud en doel: Wij willen proberen de afstand te verkleinen tussen vrouwen van verschillende nationaliteiten. Daarbij gebruiken we 2 werkwijzen: onze eigen kennis vergroten van andere culturen en daadwerkelijk samenwerken met vrouwen van elders.

Kernprogramma of kernthema’s: In de statuten van onze vereniging staat in artikel 2, tweede lid: “De doelstellingen richten zich ook op vrouwen buiten Nederland. Bij het uitwerken van de doelstellingen zal de vereniging de uitgangspunten naleven van Graduate Women International (GWI)”
Wij onderschrijven het belang van deze samenwerking en betreuren het besluit van de VVAO om de deelname aan GWI te beëindigen.
In onze kring proberen we vast te houden aan de uitgangspunten van GWI en dit lokaal en praktisch te vertalen naar meer informatie over en meer contacten met vrouwen van verschillende herkomst.

Werkwijze: Wat het eerste punt betreft hebben we sinds het bestaan van de kring drie inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Een met Rada Sukkar uit Irak als spreekster; een met interview met een jonge Turkse vrouw (via skype); een met Corry Giesen als spreekster over de ontwikkeling van Turkije in politiek en religies opzicht.
Het tweede aspect kwam aan de orde in een ‘gezellige’ avond met asielzoeksters in Deventer. Een van onze leden hield hier een intensief contact met twee jonge vrouwen aan over. Zij begeleidt de meisjes bij hun taalontwikkeling. 

Voor een reeks van enkele bijeenkomsten wordt gekozen voor een bepaald land/volk/cultuur, We verdiepen ons  daarin door erover te lezen en deze informatie gezamenlijk te bespreken, door een deskundige uit te nodigen om erover te vertellen of door ( gezamenlijk) een film te bezoeken. Voor 2018 is gekozen voor China.

Frequentie en tijdstip: Eens per twee maanden, ‘s avonds

Open voor nieuwe aanmeldingen: nieuwe leden zijn welkom!

Datum herziene versie: januari 2020