Pedagogiek-Plus

Contactpersoon: Renske Hittenhausen / E: arnhem@vvao.nl

Doelstelling: De kring is als pedagogische kring opgericht, maar sinds 2003 is de belangstellingssfeer uitgebreid, en wel naar de gemeenschappelijke interesse in de mens in de meest brede zin.

Werkwijze: Aan het begin van het seizoen wordt het programma gemaakt.
Een van de kringleden bereidt het gekozen onderwerp voor, dit kan een pedagogisch onderwerp zijn, maar ook een maatschappelijk en/of mensgericht thema.
Het onderwerp kan worden toegelicht met een voordracht, het bekijken van een film, het lezen van een boek, enzovoort. Met opzet houden we de  keuze van de onderwerpen zo breed mogelijk, niet alleen pedagogisch.
Daarna volgt een bespreking/discussie over het onderwerp.

Aantal bijeenkomsten: De leden van de pedagogische plus kring komen gemiddeld zeven keer per jaar bij elkaar.
Daarnaast gaan we ook wel samen naar VVAO- bijeenkomsten, de film of het theater.

Bijzonderheden :

Om het jaar gaan we een lang weekend op stap.
Soms nodigen we iemand uit om een voordracht te houden over een interessant onderwerp.

Op dit moment hebben we dertien deelneemsters. De opkomst is goed. Het is een actieve betrokken groep, die al meerdere jaren bij elkaar is. In de kring zijn allerlei studierichtingen vertegenwoordigd.