Contactkring nieuwe leden

De Contactkring bestaat uit 5 personen die nieuwe leden opvangen en aandacht hebben voor lief en leed van bestaande leden.

De leden van de Contactkring vergaderen 2x per jaar om te bespreken:
- welke nieuwe leden er zijn en bij wie van de 5 contactleden die worden ingedeeld
- of er leden hebben opgezegd en of daar nog mee gesproken is over de reden waarom
- welke leden misschien extra aandacht nodig hebben.