ZZP kring

Contactpersoon: Margaret van Diermen

ZZP lunchbijeenkomsten Oost-Nederland

De lunchbijeenkomsten voor ondernemers en ZZP-ers binnen de VVAO regio Oost zijn gericht op het elkaar ontmoeten, steunen en stimuleren als ondernemer, van elkaar te leren en elkaar verder te helpen waar mogelijk. Onze bijeenkomsten wijken af van veel andere netwerkbijeenkomsten doordat er voor de leden ook ruimte is om zich kwetsbaar op te stellen en te vragen om hulp of ondersteuning. De inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten wordt door leden van de groep verzorgd, met af en toe een externe spreekster.

De bijeenkomsten zijn  éénmaal per kwartaal rond lunchtijd op vrijdag. Elke bijeenkomst is een combinatie van een informele lunchbijeenkomst en bespreking van een inhoudelijk thema. Locatie is De Kookplaats in Arnhem. 

Geïnteresseerden zijn welkom om vrijblijvend naar de eerstkomende lunchbijeenkomst in 2019 te komen. Meld je dan even aan bij Coördinator Margaret van Diermen mdiermen@telfort.nl.