Filmkring

Contactpersoon: Tineke Mocking

Afhankelijk van het aanbod van het Filmhuis Gouda wordt gezamenlijk een film bekeken. Wisselende avonden / ongeveer eens per maand.