Leden ontmoeten elkaar tijdens kringactiviteiten en de afdelings bijeenkomsten waarin het jaarthema van de afdeling centraal staat. Er zijn 11 kringen actief, waaronder een lees-, cultuur-, wandel-, en wereld kring.

De afdeling Zutphen Achterhoek is ambitieus, actief en betrokken. Zij wil voor de bestaande én nieuwe leden een aantrekkelijke vereniging zijn. Dit jaar (2019) staat het thema Vrouw en de kracht van Kennis centraal. Rondom dit thema organiseren we aansprekende activiteiten.

Hoger opgeleide vrouwen zijn welkom bij onze afdeling. Wil je nieuwe contacten op doen, netwerken, kennis delen of gewoon gezellig bij een kring aansluiten? De VVAO biedt veel mogelijkheden. Je kunt hier een recent jaarverslag lezen zodat je een beetje een beeld krijgt wat de kringen organiseren aan activiteiten. Wees welkom  om vrijblijvend een activiteit van de vereniging bij te wonen: neem contact met ons op!

Dat kan door een mail te sturen aan zutphen@vvao.nl