De afdeling Noord-Holland-Noord van de VVAO biedt hoger opgeleide vrouwen in Noord-Holland-Noord al meer dan 50 jaar de gelegenheid om elkaar tijdens allerlei activiteiten te ontmoeten. De algemene bijeenkomsten zijn verbonden aan een jaarthema; het thema van 2020 Levensvragen hebben we met een jaar verlengd. Door de coronamaatregelen zijn meerdere activiteiten niet doorgegaan. Deze worden nu in 2021 opnieuw opgevoerd en aangevuld met meerdere goede spreeksters. Hier vind je het overzicht van de bijeenkomsten en activiteiten in het kader van het thema. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum Thuis in Overdie te Alkmaar. Je kunt daarvoor contact opnemen via noord-holland-noord@vvao.nl. Per jaar verschijnen er tien nieuwsbrieven.

Binnen de afdeling zijn momenteel ruim honderdzestig vrouwen actief in de diverse kringen. Zo zijn er drie literaire kringen, vier museumkringen, een wandelgroep, een bridgekring, een filosofiekring, een poëziekring en een toneelkring.

Noord-Hollland-Noord kent als enige VVAO-afdeling naast kringen ook postcodegroepen (pc-groepen). Deze groepen zijn ooit in het leven geroepen, omdat de afdeling een heel groot gebied bestrijkt, nl. vanaf het Noordzeekanaal tot en met Texel. De pc-groepen zijn in meer of mindere mate een eigen leven gaan leiden, van huiskamerbijeenkomsten, gezamenlijke etentjes tot discussieavonden.

Bekijk ook het organigram van de afdeling NHN en hoe deze verbonden is met de landelijke VVAO.

 

.............................................................................................................................................

    Speciaal voor onze leden: Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier!