Welkom bij de afdeling Maastricht. Wij bestaan sinds 1947 en zijn een bloeiende afdeling met zo’n 160 leden, die verspreid wonen in heel Zuid-Limburg tot aan Roermond.

Onze afdeling kent veel activiteiten. Je kunt bij ons interessante, gelijkgestemde vrouwen ontmoeten met totaal verschillende opleidingen, leeftijden en culturele en sociale achtergronden.

Iedere maand is er een activiteit voor alle leden, de LEDI-avond, bestaande uit een diner en een lezing. Soms wordt die verzorgd door een van onze eigen leden, maar ook worden interessante sprekers van buiten uitgenodigd.

Daarnaast hebben wij een flink aantal kringen. Dat zijn vaak hechte groepen. Zij organiseren hun eigen gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van kunst, gezondheid, literatuur, loopbaan, tuin, samen koken, eten of wandelen. Tijdens de kringbijeenkomsten leer je vaak op informele wijze van elkaar.

Al met al is onze afdeling een prima netwerkomgeving, waar je al snel met andere vrouwen kennis maakt als je nieuw bent in de regio. Hoe meer je openstaat voor anderen, hoe meer interesse je hebt in anderen en hoe meer je bereid bent je eigen kennis te delen, des te meer krijg je terug van de de VVAO.