Welkom bij de afdeling Hengelo

We zijn een actieve club vrouwen met ongeveer 40 VVAO-leden uit Hengelo, Delden en Borne.

Er worden zo’n tien bijeenkomsten belegd per jaar. Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats bij één van de VVAO leden thuis. Een bijeenkomst bestaat uit een lezing voorafgegaan door een gezellig samenzijn. Ongeveer driemaal per jaar wordt een gevarieerd lezingenprogramma opgesteld, dat per convocaat aan de leden bekend wordt gemaakt. Elk jaar zijn er verder: een excursie/uitje en schouwburg- of museumbezoek (waarbij ook partners/introducés welkom zijn). In januari vindt de opening van het voorjaarsprogramma plaats met hapje en drankje en de algemene ledenvergadering. 
 
Naast de algemene activiteiten is er de mogelijkheid om met een groepje gelijkgestemden in kleiner verband iets te organiseren. Op dit moment gebeurt dat door:

 • een wandelkring die elke laatste vrijdag van de maand een wandeling maakt, die wordt besloten met een nazit in een café. De wandeling wordt iedere maand door een andere deelneemster georganiseerd. Hierdoor krijgen we steeds weer een nieuw stukje van onze mooie regio te zien. Ook aan het wandelen kan door partners en introducé’s worden deelgenomen.
 • een lunchkring waarvan de ongeveer 8 deelnemers om de beurt in tweetallen voor een ‘lunch in stijl’ zorgen bij een van de deelnemers thuis.
 • een gesprekskring bestaande uit ongeveer 8 deelnemers die samen telkens een ander onderwerp bespreken,dat van te voren is bepaald.
  We verdiepen ons in onderwerpen die ons bezig houden en waarin een relatie is tussen de maatschappelijke actualiteit en onze persoonlijke betrokkenheid en interesse.
 • een kunstkring waarin museumbezoek en activiteiten op ander (kunst)gebied plaats vinden.
 • een stadskring waarvan de leden(en eventueel de andere leden van onze afdeling) 3x per jaar een activiteit ondernemen in een stad. 
 • een filmkring. Eén keer per maand wordt er door de contactpersoon een keuze gemaakt uit het filmaanbod van Filmhuis Hengelo.
  Maar het zou ook een ander filmhuis kunnen zijn.
  Er wordt bij voorkeur gekozen voor een film die 's middag draait. 
  Via de Doodle kunnen de leden zich opgeven.
 • een leeskring (in oprichting).

Bij voldoende animo kunnen de leden nieuwe kringen opstarten op eenzelfde of een nieuw interessegebied.
Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen via het volgende e-mail adres: hengelo@vvao.nl . (Om de sfeer te proeven kunt u twee à drie keer een lezing bijwonen, alvorens te beslissen over aanmelding.)

8 kringen