Welkom bij de afdeling Emmen

Welkom op de site van de VVAO afdeling Emmen, die dit jaar (2020) 60 jaar bestaat. Door corona werd dit jubileum niet gevierd. Wel hebben we, evenals bij vorige jubilea, een goed doel een geldbedrag geschonken. Dit jaar werden we geïnspireerd door een van de bij ons gehouden lezingen.

De afdeling Emmen geeft haar leden gelegenheid een netwerk op te bouwen in de directe woon- of werkomgeving. Wij houden regelmatig bijeenkomsten waarbij een spreker of spreekster een onderwerp uitdiept. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomsten ruime gelegenheid tot het leggen en onderhouden van contacten.

De afdeling biedt daarbij gevarieerde activiteiten: algemene lezingen, discussiebijeenkomsten en excursies. Zo hebben wij vorig jaar evenals in het jaar ervoor, in de zomermaanden een high tea georganiseerd. Verder hebben wij een excursie naar Oost-Groningen gecombineerd met een bezoek aan Het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee. 
Het kalenderjaar zijn we, zoals elk jaar, gestart met de jaarvergadering gecombineerd met een stamppot-buffet! 
We streven ernaar maandelijks een bijeenkomst te organiseren. Afgelopen jaar waren enkele onderwerpen: "Bruinkool- en steenkoolwinning" 
en "Muziek als therapie".

Maar… dit jaar is alles anders, “met dank aan” de Covid 19-pandemie.

Het begon, zoals gebruikelijk, met de jaarvergadering gecombineerd met het stamppot-buffet. 
In februari hadden we de lezing “Dakloos: eigen schuld, dikke bult?”. 
En toen kwam corona.
Op de planning stonden verder een bijeenkomst over erfrecht en over de soms onevenwichtige aandacht voor daders ten opzichte van die voor (nabestaanden van) slachtoffers van geweldsdelicten. Deze lezingen blijven op onze planning staan.
Enthousiast waren we begonnen met de voorbereidingen van ons 12e lustrum…
In juli hebben we ons gewaagd aan een “High Tea” op coronaproof-afstand. De jaarlijkse barbecue gaat niet door, maar we hopen in september wel een gezellig buffet te organiseren.

Er zijn verschillende kringen, waarvan de leeskring de oudste is. Deze komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar. Maar ook deze kring bleef op een zeer laag pitje te staan.

De afdeling Emmen telt momenteel 35 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Wie meer wil weten over de VVAO afdeling Emmen of een keer een bijeenkomst wil bijwonen, kan een e-mail sturen naar mcosman@live.nl.

4 kringen


  • Werk

Nieuws

Welkom bij de afdeling Emmen

Welkom op de site van de VVAO afdeling Emmen, die dit jaar (2020) 60 jaar bestaat. Door corona werd dit jubileum niet gevierd. Wel hebben we, evenals bij vorige jubilea, een goed doel een geldbedrag geschonken. Dit jaar werden we geïnspireerd door een van de bij ons gehouden lezingen.

De afdeling Emmen geeft haar leden gelegenheid een netwerk op te bouwen in de directe woon- of werkomgeving. Wij houden regelmatig bijeenkomsten waarbij een spreker of spreekster een onderwerp uitdiept. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomsten ruime gelegenheid tot het leggen en onderhouden van contacten.

De afdeling biedt daarbij gevarieerde activiteiten: algemene lezingen, discussiebijeenkomsten en excursies. Zo hebben wij vorig jaar evenals in het jaar ervoor, in de zomermaanden een high tea georganiseerd. Verder hebben wij een excursie naar Oost-Groningen gecombineerd met een bezoek aan Het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee. 
Het kalenderjaar zijn we, zoals elk jaar, gestart met de jaarvergadering gecombineerd met een stamppot-buffet! 
We streven ernaar maandelijks een bijeenkomst te organiseren. Afgelopen jaar waren enkele onderwerpen: "Bruinkool- en steenkoolwinning" 
en "Muziek als therapie".

Maar… dit jaar is alles anders, “met dank aan” de Covid 19-pandemie.

Het begon, zoals gebruikelijk, met de jaarvergadering gecombineerd met het stamppot-buffet. 
In februari hadden we de lezing “Dakloos: eigen schuld, dikke bult?”. 
En toen kwam corona.
Op de planning stonden verder een bijeenkomst over erfrecht en over de soms onevenwichtige aandacht voor daders ten opzichte van die voor (nabestaanden van) slachtoffers van geweldsdelicten. Deze lezingen blijven op onze planning staan.
Enthousiast waren we begonnen met de voorbereidingen van ons 12e lustrum…
In juli hebben we ons gewaagd aan een “High Tea” op coronaproof-afstand. De jaarlijkse barbecue gaat niet door, maar we hopen in september wel een gezellig buffet te organiseren.

Er zijn verschillende kringen, waarvan de leeskring de oudste is. Deze komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar. Maar ook deze kring bleef op een zeer laag pitje te staan.

De afdeling Emmen telt momenteel 35 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Wie meer wil weten over de VVAO afdeling Emmen of een keer een bijeenkomst wil bijwonen, kan een e-mail sturen naar mcosman@live.nl.