Leden ontmoeten elkaar tijdens kringactiviteiten en afdelingsbijeenkomsten waarin een thema centraal staat. Er zijn ruim 10 kringen actief.

De afdeling Dordrecht/Gorinchem is actief. Zij wil voor de bestaande én nieuwe leden een aantrekkelijke vereniging zijn.  

Hoger opgeleide vrouwen zijn welkom bij onze afdeling. Wil je nieuwe contacten op doen, netwerken, kennis delen of gewoon gezellig bij een kring aansluiten? De VVAO biedt veel mogelijkheden. Voel je je uitgenodigd om vrijblijvend een activiteit van de vereniging bij te wonen: neem contact met ons op via e-mailadres dordrechtgorinchem@vvao.nl. Via dit mailadres is ook meer informatie te verkrijgen.

"Zo leer je snel leuke mensen kennen daar"

In 2007 kocht ik een huis in Dordrecht, waar ik nog niemand kende. Van een studievriendin uit Utrecht kreeg ter ere van mijn nieuwe huis het lidmaatschap van de VVAO cadeau. 'Dan leer je meteen veel leuke vrouwen kennen daar', zei ze. Want zo was het haarzelf in Utrecht vergaan.

In 2008 was mijn huis klaar en ging ik daadwerkelijk in Dordrecht wonen. In 2007 had ik al twee verenigingsavonden meegemaakt en in 2008 werd me gevraagd deel te nemen aan het afdelingsbestuur. Dat heb ik 6 jaar met veel plezier gedaan! De ontmoetingen met de andere vrouwen zijn boeiend en ontspannen, omdat je niet zo op je taalgebruik hoeft te letten. De avonden zijn buitengewoon interessant, ook nu ik niet meer in het bestuur zit .... en de verschillende kringen in Dordrecht zijn actief. Het heeft me zeker het gewenste netwerk opgeleverd en heel wat vriendschappen.

Titia Engel, lid sinds 2007.