Leden ontmoeten elkaar tijdens kringactiviteiten en maandelijkse bijeenkomsten waarin een thema centraal staat. Er zijn ruim 12 kringen actief, hierbij valt te denken aan een Film-, lees-, cultuur-, management-, filosofie- en kook kring.

De afdeling Breda is ambitieus en actief. Zij wil voor de bestaande én nieuwe leden een aantrekkelijke vereniging zijn. In 2019 staat weer een aantrekkelijk en afwisselend programma klaar.   

Er zijn verschillende activiteiten voor leden:

  • Maandelijkse algemene bijeenkomsten voor alle leden

  • Excursies

  • Bijeenkomsten van de 12 kringen voor leden met een gedeelde specifieke belangstelling.

Leden blijven via de agenda en de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten.

Zie de agenda en nieuwsfilts voor de huidige geplande activiteiten.

 

Geen lid maar wel graag meedoen?

Belangstellenden kunnen een paar keer algemene of kringbijeenkomsten bijwonen. Neem contact op met het bestuur (vvaobreda@gmail.com) om je aan te melden voor een activiteit.

Onze afdeling kent een "maatjes" systeem waarbij één van onze leden je een beetje wegwijs maakt in de afdeling, je introduceert in een kring of als vraagbaak voor je kan dienen.

Hoger opgeleide vrouwen zijn welkom bij onze afdeling. Wil je nieuwe contacten op doen, netwerken, kennis delen of gewoon gezellig bij een kring aansluiten? De VVAO biedt veel mogelijkheden. Voel je je uitgenodigd om vrijblijvend een activiteit van de vereniging bij te wonen of wil je meer informatie: neem contact met ons op via e-mailadres vvaobreda@gmail.com