Afdeling Assen

De afdeling Assen organiseert veel interessante en gezellige activiteiten. Te denken valt aan lezingen, bezoeken aan tentoonstellingen, een zomeractiviteit, een midwinterviering en de jaarvergadering, die traditie getrouw voorafgegaan wordt door een gezamenlijke maaltijd. 

Verder heeft de afdeling Assen een twaalftal kringen. Zo zijn er b.v. een theaterkring, een kunstkring, enkele literatuurkringen, een wandelkring en een internationele. Ook is er een zogenaamde diasporakring, waarin leden uit de wijde omtrek van Assen bij elkaar komen om over de vragen des levens te praten. 

Helaas moeten wij constateren dat wij, net als zoveel verenigingen, te kampen hebben met een vergrijzend ledenbestand. Dit terwijl de VVAO zoveel kan betekenen voor jongere vrouwen. Op landelijk niveau worden er studiedagen workshops, trainingen en themadagen aangeboden voor werkende vrouwen. Ook binnen de afdeling Assen is er ruimte om zelf een nieuwe kring op te zetten, b.v. een veertigers-, beleggings-, zzp’er- of opvoedkring waarin vrouwen hun kennis en interesses bespreken met gelijkgestemde leeftijdgenoten uit hun eigen woonomgeving. Daarin kun je enerzijds werken aan de maatschappelijke uitdaging waar ook de VVAO voor staat en aan je persoonlijke ontwikkeling.                                                                                                       

Nieuwsgierig geworden?

Wil je een passend en groter netwerk opbouwen, kennis delen, je inzetten voor de positie van vrouwen,werken aan je personlijke ontwikkeling of alleen in een of meerdere kringen met andere vrouwen op heel verschillende gebieden actief zijn? Stuur een mail naar vvao.assen@gmail.com

Wij willen je graag ontmoeten en meer vertellen. Ook is er altijd de mogelijkheid vrijblijvend naar een van de bijeenkomsten te komen.